História


 

Historia TBL- konečné znenie.doc (198144)

 

Foto z II.ročníka TBL- 9. preteky 8.9.2005.

Stoja  zľava : Tomáš Ondruš, Mária Segešová, František Erazmus, Kamil Garay,  Daniel Gábriš, Tiborko Vaňo, Štefan Petrikovič, Václav Mocňák,

Kľačia zľava :Milan Višňovský a  Rudolf  Petrikovič