Tréning

09.05.2021 00:00

 

Aký tréming dokáže spomaliť stárnutie?

Vytrvalostný, intenzívny alebo silový? Študia testovala, ktoré typy cvičenia udržiavajú telo mladé.

Vedci rozdelili dobrovoľníkov do štyroch skupín:

1. skupina absolvovala vytrvalostný tréning, v rámci ktorého museli pravidelne behať.

2.skupina  absolvovala  vysoko intenzívny intervalový tréning - začínali rozcvičkou, potom štyri série šprintov, pomalý beh a oddych.

3.skupina absolvovala silový tréning na posilňovacích strojoch a pomocou nich precvičovala  svalstvo celého tela.

4.skupina bola kontrolná - mali len nerušene pokračovať vo svojom sedavom životnom štýle.

Režim dodržiavali pol roka a na konci odobrali dobrovoľníkom vzorku krvi a porovnali ju s odberom na začiatku štúdie.

Pokiaľ ide o zachovanie mladosti vedci zistili, že najlepšie účinky mal vytrvalostný tréning, potom vysoko intenzívny HIIT tréning a nakoniec silový tréning.

V porovnaní so začiatkom štúdie a kontrolnou skupinou sa u dobrovoľníkov, ktorí vydržali  vytrvalostný a intenzívny tréning ,zvýšila telomerazová aktivita a dĺžka telomér. Aktivita ich telomerázy sa zvýšila dvoj- až trojnásobne a významne narástla aj dĺžka telomer.To znamená, že ľudia v týchto  skupinách mali zvýšenú regeneračnú kapacitu a stárli zdravšie. Je zaujímavé, že u silového tréningu tieto účinky neboli zistene.

Je dokázané, že čím je viac človek fyzicky aktívny, tým pomalšie stárne.Fyzicky aktívny ľudia majú dlhšie telomery ako ostatní.Počas života sa telomery skracujú a ich dĺžka sa v súčasnosti považuje za signalizátor biologického starnutia.