Vyhodnotenie XV. ročníka TBL

08.11.2018 00:00

Milí bežci, 

Vyhodnotenie XV. ročníka TBL  bude dňa 6.12.2018 o 17:00 hod. v budove Povadia Váhu / za poštou/,  na ktoré budú bežci, ktorí splnili podmienky našej súťaže pozvaní organizátormi. 

XVI. ročník TBL začína 1. kolom,  ktoré sa uskutoční dňa 10.januára 2019 o 16:00 hod.  v Tovarníkom parku. 

Všetci záujemci o rekreačný beh ste vítaní.