10. kolo TBL 2014

 
Za veľmi nepriaznivého a upršaného počasia / dážď, 17°C / sa uskutočnilo 10. kolo TBL , ktorého sa zúčastnilo 
9 bežcov. 
Trať bola síce mokrá, ale bežci ju zvládli bez zranenia. Nebyť zlého počasia, tak účasť na preteku mohla byť vyššia, 
pretože sa mi nahlásilo viac záujemcov o tento beh.
Organizátori pretekov ďakujú všetkým zúčastneným bežcom za účasť a  veria že ďalších kôl  našej súťaže sa zúčastní viacej rekreačných bežcov. 
Ďalšie preteky sa uskutočnia  dňa 9.októbra 2014 o 16:00 hod. v Tovarníckom parku. 
 
BEHU ZDAR
 
 
Por. Meno a Priezvisko Kat. Čas
1. Milan Barányi AM 5:51
2. Jozef Ligocký AM 5:52
3. Milan Barányi st. DM 6:04
4. Ján Michalík EM 6:05
5. Ján Krošlák DM 6:12
6. Ivan Mikuláš st. FM 7:05
7. Václav Mocňák st. EM 7:47
8. Simona Malinová 8:04
9. Lucia Machová 9:42