7.kolo TBL 2014

Za letného ba až tropického dňa sa uskutočnilo 7. kolo TBL za peknej účasti 17 pretekárov. 
Preteky sme rozložili na dve časti, pretože viacerí bežci sa pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť popoludňajšieho termínu.
Organizátori TBL ďakujú bežcom za účasť na preteku a pozývajú ďalších rekreačných milovníkov behu 
na 8. kolo,  ktoré sa uskutoční 10.7.2014 o 17:00 hod.  v Továrnickom parku.
 
BEHU  ZDAR
 
 
Por. Meno a Priezvisko Kat. Čas
1. Milan Barányi AM 5:40
2. Milan Barányi st. DM 5:50
3. Ladislav Hurych BM 5:52
4. Ján Krošlák DM 6:00
5. Ján Michalík EM 6:08
6. Jozef Ligocký AM 6:14
7. Zuzana Valková D-2 6:14
8. Rudolf Petrikovič FM 6:33
9. Kamil Garay EM 6:46
10. Ľubomíra Garayová EM 6:55
11. Marián Haluza FM 7:00
12. Miloš Toriška EM 7:07
13. Ivan Mikuláš st. FM 7:09
14. Václav Mocňák st. EM 7:31
15. Tomáš Kleman AM 8:54
16. Zuzana Rybárová CHŽ 8:58
17. Oľga Barányiová  9:40